2020年間Group売上Ranking

No.1    No.2      No.3
MIU                    RYOTA                 DAIKI        AMATERAS          AMATERAS
No.4     No.5     No.6
RYUSEI   AYATO    KIRITO
HONTEN                              Lips
No.7                   No.8                     No.9
TAIGA                TAKERU    YU   
HONTEN                                      executive
No.10
SHUN
HONTEN